Talantul in negot - BibleApp

【免費教育App】Talantul in negot - BibleApp-APP點子

Aplicaţie biblică care aduce cu ea modalităţi de testare a cunoştinţelor biblice. Este inspirată după concursul biblic naţional cu acelaşi nume. Cuprinde 5 modalităţi de răspuns, prin Adevărat sau Fals, raspuns unic din 3, asocierea a câte două expresii, răspuns text la spaţiile punctate, răspuns cu 1,2, sau 3 variante corecte precum şi verset de memorat.

【免費教育App】Talantul in negot - BibleApp-APP點子

Rulează împreună cu Adobe Air.

【免費教育App】Talantul in negot - BibleApp-APP點子

【免費教育App】Talantul in negot - BibleApp-APP點子

【免費教育App】Talantul in negot - BibleApp-APP點子

【免費教育App】Talantul in negot - BibleApp-APP點子

免費玩Talantul in negot - BibleApp APP玩免費

免費玩Talantul in negot - BibleApp App

Talantul in negot - BibleApp APP LOGO

Talantul in negot - BibleApp LOGO-APP點子

Talantul in negot - BibleApp APP QRCode

Talantul in negot - BibleApp QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.15
App下載
免費
1970-01-012015-03-09