Tang San Bao Quoc - Ngon Tinh

【免費娛樂App】Tang San Bao Quoc - Ngon Tinh-APP點子

Tăng sản báo quốc

Tác giả: Kí Thu

Chứng kiến hôn nhân thất bại của ba mẹ, Cao Bảo Nhi tránh né hôn nhân như tránh thú dữ.

Cuộc sống của cô trừ công việc vẫn là công việc, cho dù ngẫu nhiên có người theo đuổi thì cô cũng làm như không biết.

Người nào gặp phải băng sơn mỹ nhân như cô cũng bị đông lạnh, không dám tiến lên tiếp cận.

Người đàn ông này không có đầu óc hay sao mà cố tình không biết cứ bám riết lấy cô.

Kết hôn, tưởng cô điên chắc, chỉ vì một lời nói đùa lúc nhỏ mà kiên quyết muốn lấy cô.

【免費娛樂App】Tang San Bao Quoc - Ngon Tinh-APP點子

Mặc kệ cô cự tuyệt bao nhiêu lần nhưng anh chính là đánh chết cũng không lùi, còn âm thầm mua chuộc mọi người bên cạnh cô làm cơ sở ngầm cho anh.

Ngay cả ngày cô đi bái tế ba mà cũng có thể gặp được anh.

Thói quen và sở thích của cô thì càng không cần phải nói, gần như chỉ cần cô nhíu mày một cái thì anh liền biết cô cần gì.

Mọi việc gần như đều có anh nhúng tay vào, bức tường phòng vệ của cô nhanh chóng bị anh công phá.

Không chỉ khách hàng quen thuộc của tiệm cà phê mà cả em gái giúp việc trong tiệm cũng nói tốt cho anh.

Lòng cô dần dần có chút thay đổi nhưng vết xe đỗ của ba mẹ lại làm cô lùi bước.

Được rồi, cô đồng ý ở chung với anh nhưng tuyệt đối không muốn danh phận “vợ” kia.

【免費娛樂App】Tang San Bao Quoc - Ngon Tinh-APP點子

Người nào đó lại tính dùng đứa nhỏ để buộc cô bước vào lễ đường, này, này.

Chẳng lẽ anh không biết phụ nữ bây giờ đều là muốn đứa nhỏ chứ không cần ba của nó sao...

免費玩Tang San Bao Quoc - Ngon Tinh APP玩免費

免費玩Tang San Bao Quoc - Ngon Tinh App

Tang San Bao Quoc - Ngon Tinh APP LOGO

Tang San Bao Quoc - Ngon Tinh LOGO-APP點子

Tang San Bao Quoc - Ngon Tinh APP QRCode

Tang San Bao Quoc - Ngon Tinh QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-01-14