TeatrTV

【免費商業App】TeatrTV-APP點子

Aplikacja stanowi narzędzie komunikacji między teatrem a widzem.Umożliwia zapoznanie się z repertuarem i biografiami aktorów.Wyróżnia się możliwością modyfikacji i podkreśla nowoczesne podejście do tematu kultury w Polsce.

【免費商業App】TeatrTV-APP點子

【免費商業App】TeatrTV-APP點子

【免費商業App】TeatrTV-APP點子

【免費商業App】TeatrTV-APP點子

【免費商業App】TeatrTV-APP點子

【免費商業App】TeatrTV-APP點子

【免費商業App】TeatrTV-APP點子

免費玩TeatrTV APP玩免費

免費玩TeatrTV App

TeatrTV APP LOGO

TeatrTV LOGO-APP點子

TeatrTV APP QRCode

TeatrTV QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2014-04-012015-06-04