Testirajte svoja pluća

【免費娛樂App】Testirajte svoja pluća-APP點子

Duboko udahnite, duvajte u mikrofon i testirajte kapacitet svojih pluća.

Ova aplikacija je zabavnog tipa i ne može zameniti medicinske testove kapaciteta pluća.

【免費娛樂App】Testirajte svoja pluća-APP點子

【免費娛樂App】Testirajte svoja pluća-APP點子

【免費娛樂App】Testirajte svoja pluća-APP點子

【免費娛樂App】Testirajte svoja pluća-APP點子

【免費娛樂App】Testirajte svoja pluća-APP點子

免費玩Testirajte svoja pluća APP玩免費

免費玩Testirajte svoja pluća App

Testirajte svoja pluća APP LOGO

Testirajte svoja pluća LOGO-APP點子

Testirajte svoja pluća APP QRCode

Testirajte svoja pluća QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.2
App下載
免費
1970-01-012015-03-09