Thơ Xuân Diệu

【免費書籍App】Thơ Xuân Diệu-APP點子

Xuân Diệu là một trong những nhà thơ lớn của Việt Nam. Ông nổi tiếng từ phong trào Thơ mới với tập Thơ thơ và Gửi hương cho gió. Những bài được yêu thích nhất của Xuân Diệu là thơ tình, thể hiện một triết lý bi quan, tuyệt vọng về tình ái nhưng lại có một mạch ngầm thúc giục, nhiều khi hừng hực sức sống. Nhờ đó, ông được mệnh danh là "ông hoàng thơ tình". Ông từng được Hoài Thanh và Hoài Chân đưa vào cuốn Thi nhân Việt Nam

【免費書籍App】Thơ Xuân Diệu-APP點子

Ứng dụng đã tập hợp lại các bài thơ hay nhất của ông. Hãy tải ứng dụng về và đọc thôi

免費玩Thơ Xuân Diệu APP玩免費

免費玩Thơ Xuân Diệu App

Thơ Xuân Diệu APP LOGO

Thơ Xuân Diệu LOGO-APP點子

Thơ Xuân Diệu APP QRCode

Thơ Xuân Diệu QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1
App下載
免費
1970-01-012015-01-14