The X Factor Live

【免費社交App】The X Factor Live-APP點子

בואו לחוות את אקס פקטור ישראל כפי שלא חוויתם עד כה אף תוכנית טלוויזיה: X Factor Israel Live הגיעה אליכם לאנדרואיד!

באפליקציית אקס פקטור ישראל, במקביל לצפייה בתוכנית, אתם משתתפים בצ'ט עם חברים, מצביעים, מתערבים, מנחשים מה יקרה, מנצחים, ובעיקר מראים לאחרים מי יודע טוב יותר, ומי הכי מבין.

הורידו את המשחק החברתי החדש של אקס פקטור, ותוכלו גם אתם להשפיע על תוצאות השופטים ולקחת חלק בהתפתחויות השונות ממש בזמן אמת, תוך כדי שידור התוכנית.

הורידו חינם את האפליקציה X Factor Israel Live עכשיו:

- שחקו וזכו ותוכלו להופיע על מסך התוכנית בשידור חי!

【免費社交App】The X Factor Live-APP點子

- צרו קבוצות והתערבו עם חברים על החלטות השופטים בזמן אמת!

- צברו נקודות ואקס-פקטורים לשימוש נגד חבריכם במשחק, או לטובתכם!

【免費社交App】The X Factor Live-APP點子

- הצביעו והשפיעו על החלטת השופטים ב-X Factor Israel Live!

- דברו בקבוצת החברים הפרטית שלכם על התוכנית!

【免費社交App】The X Factor Live-APP點子

- גלו למי מהחברים שלכם יש יכולות של שופט אקס פקטור ב-X Factor Israel Live!

הורידו עכשיו את האפליקציה של אקס פקטור ישראל X Factor Israel Live והצטרפו לטירוף האקס פקטור בשידור חי!

【免費社交App】The X Factor Live-APP點子

免費玩The X Factor Live APP玩免費

免費玩The X Factor Live App

The X Factor Live APP LOGO

The X Factor Live LOGO-APP點子

The X Factor Live APP QRCode

The X Factor Live QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.1
App下載
免費
1970-01-012015-03-11