Thoi Chien Loan

【免費策略App】Thoi Chien Loan-APP點子

Thoi Chien Loan - De Che TẶNG GIFTCODE GIÁ TRỊ

Gửi email tới địa chỉ vtcgame.cskh@gmail.com theo huớng dẫn để nhận GIFTCODE:

+ Tiêu đề Email: Thoi Chien Loan

+ Nội dung Email: Tên tài khoản trong game của ban.

Thoi Chien Loan - De Che : Game chiến thuật thủ thành hay nhất cho mobilẹ

Thoi Chien Loan : Đồ hoạ cực đẹp, muợt mà ngay cả chạy trên những máy có cấu hình yeu nhật.

Các đặc điểm nổi bật trong Thoi Chien Loan:

【免費策略App】Thoi Chien Loan-APP點子

+ Gồm 3 loại công trình chính: Phòng Thủ, Tấn Công và Cung cấp nguyên liêu.

+ Sức mạnh của các công trình đưọc tăng dần theo level, càng các level cao sẽ đuợc phép mua các công trình hiền đại cũng như quân đội mạnh hơn

+ Hệ thống phân clash

+ Chơi phụ bản hoặc tấn công người chơi khác

+ ...

Còn rất nhiều đặc điểm thú vị trong Thoi Chien Loan. Hãy cùng chơi và khám phá nhé!

免費玩Thoi Chien Loan APP玩免費

免費玩Thoi Chien Loan App

Thoi Chien Loan APP LOGO

Thoi Chien Loan LOGO-APP點子

Thoi Chien Loan APP QRCode

Thoi Chien Loan QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
4.6.0
App下載
免費
2015-06-062015-06-18