Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK

【免費策略App】Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK-APP點子

“สามก๊กPK” เป็นเกมส์ที่มีกลิ่นไอของยุคสามก๊ก สามารถทำศึกกับทั้งสามก๊กคือ จ๊กก๊ก,ง่อก๊กและวุยก๊กได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขุนนางและขุนพลทั้งหลายร่วมกันทำลายข้อผูกมัดทางประวัติศาสตร์ “ใช้ความความคิดมากกว่าใช้กำลัง” เรื่องการเมืองในประเทศ,นายพลออกรบ,การวางแผนจากเสนาธิการที่ยอดเยี่ยม เรียงเข้ามาในรูปแบบของการต่อสู้,การดึงดูดของระบบภูมิประเทศ,กลวิธี,ยุทโธปกรณ์,วิทยาการและตำแหน่งข้าราชการเป็นต้น ซึ่งมีวิธีการพิเศษให้เล่นมากมาย ทำให้ท่านมีอิสระในการสนุกไปกับการต่อสู้เพื่ออำนาจที่ร้อนแรง,การขยายอาณาจักรและความฝันที่จะยิ่งใหญ่ในโลก

【免費策略App】Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK-APP點子

【免費策略App】Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK-APP點子

【免費策略App】Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK-APP點子

【免費策略App】Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK-APP點子

【免費策略App】Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK-APP點子

【免費策略App】Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK-APP點子

【免費策略App】Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK-APP點子

【免費策略App】Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK-APP點子

【免費策略App】Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK-APP點子

【免費策略App】Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK-APP點子

【免費策略App】Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK-APP點子

【免費策略App】Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK-APP點子

【免費策略App】Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK-APP點子

【免費策略App】Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK-APP點子

免費玩Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK APP玩免費

免費玩Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK App

Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK APP LOGO

Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK LOGO-APP點子

Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK APP QRCode

Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
3.4.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-24