Tiểu thuyết tình yêu

【免費書籍App】Tiểu thuyết tình yêu-APP點子

Ứng dụng cung cấp cho bạn từ những câu chuyện lãng mạn về các chủ để tiểu thuyết tính yêu, truyện ngắn, đến truyện vui và cả những câu truyện ma rùng rợn :3 . Hi vọng các sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của các bạn

Update mới nhất: Tăng tốc độ load trang, không còn bị lag nữa :)

Update gần đây: bổ sung thêm các tính năng

- Chỉnh màu background

【免費書籍App】Tiểu thuyết tình yêu-APP點子

- Chỉnh màu font chữ

- Chỉnh kích thước chữ

- Xoay màn hình ngang.

- Fix lỗi load không hết trang

【免費書籍App】Tiểu thuyết tình yêu-APP點子

Tính năng sắp tới: Lưu link truyện

【免費書籍App】Tiểu thuyết tình yêu-APP點子

免費玩Tiểu thuyết tình yêu APP玩免費

免費玩Tiểu thuyết tình yêu App

Tiểu thuyết tình yêu APP LOGO

Tiểu thuyết tình yêu LOGO-APP點子

Tiểu thuyết tình yêu APP QRCode

Tiểu thuyết tình yêu QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
2.0.0.2
App下載
免費
2014-03-312014-09-30