Tieng Anh Giao Tiep Thuong Mai

【免費教育App】Tieng Anh Giao Tiep Thuong Mai-APP點子

Học tiếng Anh thương mại hiệu quả.

Các chức năng chính như sau:

- Tìm kiếm bài học theo tên, theo danh mục

- Lưu lịch sử, lưu các bài ưu thích, lưu các bài đã được tải tập tin âm thanh

【免費教育App】Tieng Anh Giao Tiep Thuong Mai-APP點子

- Nghe âm thanh của bài, bạn có thể nghe từng đoạn bằng công cụ trên trình nghe

- Hẹn giờ để tắt bài nghe.

- Tải âm thanh về để nghe offline

- Thảo luận cho cả ứng dụng và thảo luận cho từng bài

【免費教育App】Tieng Anh Giao Tiep Thuong Mai-APP點子

- Hiển thị dịch từng câu với nội dung góc, hoặc dịch theo từng câu khi chọn một câu

- Bạn có thể dịch bằng máy (máy dịch) khi không có phần dịch của chuyên gia dịch thuật

- Dịch từ bằng việc tích hợp từ điển

- Lưu từ mới và ôn tập lại trong quá trình dịch

Khi muốn dịch một từ trong bài, bạn hãy chọn vào từ đó, từ điển sẽ dịch giúp bạn.

Nội dung dịch được sưu tầm và được dịch trực tiếp bởi chuyên gia dịch thuật

【免費教育App】Tieng Anh Giao Tiep Thuong Mai-APP點子

Bản quyền phần mềm thuộc về công ty Cổ Phần Chợ Phần Mềm

Từ khóa: học tiếng anh, hoc tieng anh, tiếng anh giao tiếp, tieng anh giao tiếp, tiếng anh thương mại, tieng anh thuong mai.

【免費教育App】Tieng Anh Giao Tiep Thuong Mai-APP點子

免費玩Tieng Anh Giao Tiep Thuong Mai APP玩免費

免費玩Tieng Anh Giao Tiep Thuong Mai App

Tieng Anh Giao Tiep Thuong Mai APP LOGO

Tieng Anh Giao Tiep Thuong Mai LOGO-APP點子

Tieng Anh Giao Tiep Thuong Mai APP QRCode

Tieng Anh Giao Tiep Thuong Mai QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.5.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-23
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.5.1
App下載
免費
2014-01-062015-03-18