Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025

【免費新聞App】Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025-APP點子

Het Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 schetst de langetermijnontwikkeling van het inkomend toerisme naar Nederland. Hoe ontwikkelt het inkomend toerisme van Nederland zich de komende jaren? Welke herkomstlanden worden belangrijker - en welke wellicht minder belangrijk? Zijn er verschuivingen te verwachten in bezoekmotieven? Voor de toeristische sector vormt deze blik op de toekomst waardevolle input als het gaat om het verzilveren van kansen: meer reizigers naar Nederland en meer bestedingen tijdens hun verblijf hier. Het perspectief beperkt zich niet tot een beschrijving van wat de toekomst gaat brengen, het wil ook heel nadrukkelijk richting geven aan die toekomst. Het is een bruikbaar handvat om samen met publieke en private partijen te bepalen hoe we optimaal op de te verwachten ontwikkelingen kunnen inspelen.

【免費新聞App】Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025-APP點子

【免費新聞App】Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025-APP點子

【免費新聞App】Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025-APP點子

免費玩Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 APP玩免費

免費玩Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 App

Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 APP LOGO

Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 LOGO-APP點子

Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 APP QRCode

Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.1
App下載
免費
2013-11-202015-06-04