Troms Mobillett

【免費交通運輸App】Troms Mobillett-APP點子

Troms Mobillett er en mobilapplikasjon som gjør det mulig å kjøpe enkeltbilletter og periodebilletter til kollektivreiser i hele Troms Fylke via app for iPhone og Android telefoner.

Det kan kjøpes billett for reise med buss, hurtigbåt eller ferger i Troms fylke for de reisestrekninger og soner som er tilgjengelig i appen. Billettens gyldighet starter fra det tidspunkt den kjøpes/aktiveres.

Som reisende er du ansvarlig for at billetten er kjøpt for riktig sone, strekning og riktig alderskategori. Er du i tvil om hva som er riktig, ta kontakt med et av våre kundesenter før du kjøper billetten.

Du må forsikre deg om at det er ledig plass på båten/ferga før du kjøper billetten. Kjøpt billett gir ingen plassgaranti. (Plassgaranti gjelder kun buss rute 100 og 150)

Billettyper tilgjengelige:

Enkeltbillett Buss

Periodebillett Buss - Tromsø, Finnsnes, Harstad

【免費交通運輸App】Troms Mobillett-APP點子

Nattugla Tromsø

Enkeltbillett Hurtigbåt

Enkeltbillett Ferge

【免費交通運輸App】Troms Mobillett-APP點子

Andre billetter

Betalingsmåter

Tre betalingsmåter kan benyttes for å kjøpe billetter:

• Mobilkonto som fylles opp via VISA eller Mastercard.

• Bankkort (VISA / Mastercard)

【免費交通運輸App】Troms Mobillett-APP點子

• Telefonregning

【免費交通運輸App】Troms Mobillett-APP點子

免費玩Troms Mobillett APP玩免費

免費玩Troms Mobillett App

Troms Mobillett APP LOGO

Troms Mobillett LOGO-APP點子

Troms Mobillett APP QRCode

Troms Mobillett QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
4.0.2
App下載
免費
1970-01-012015-04-21
未知iOS
App Store
4.0.1
App下載
免費
2014-05-072015-06-04