Tromsø Taxi

【免費旅遊App】Tromsø Taxi-APP點子

Nå kan du enkelt og greit bestille eller forhåndsbestille taxi med få klikk på din smarttelefonNår du åpner app’en finner den din posisjon og foreslår en avhentingsadresse. Du kan også velge en adresse fra din egen favorittliste, eller fra en liste over de siste benyttede adresser.Når du bestiller taxi mottar du et referansenummer for bestillingen, og får deretter en melding fra Tromsø Taxi når taxien har takket ja til turen i sitt taksameter. Som vanlig oppgis taxiens løyvenummer i meldingen. Lukker du app’en før du har mottatt løyvenummeret, får du en melding på telefonen, når taxien er på vei.App’en kan benyttes i Tromsø, Stavanger, Oslo, Aarhus og Horsens. Flere byer kommer etter hvert.Alle brukere må registrere seg første gang de tar i bruk app’en. Du vil motta en SMS som inneholder din autorisasjonskode som verifiserer app’en.God tur

【免費旅遊App】Tromsø Taxi-APP點子

【免費旅遊App】Tromsø Taxi-APP點子

【免費旅遊App】Tromsø Taxi-APP點子

免費玩Tromsø Taxi APP玩免費

免費玩Tromsø Taxi App

Tromsø Taxi APP LOGO

Tromsø Taxi LOGO-APP點子

Tromsø Taxi APP QRCode

Tromsø Taxi QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
2.0.1
App下載
免費
2013-03-232015-06-04