Tu Dien Han Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Offline Korean Vietnamese Comprehensive Dictionary w

【免費書籍App】Tu Dien Han Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Offline Korean Vietnamese Comprehensive Dictionary with Translator, Pronunciation, Vocabulary & Flashcards-APP點子

Từ điển Hàn Việt - Korean Vietnamese Dictionary là một ứng dụng tra từ và hỗ trợ học tiếng Hàn tuyệt vời dành cho các đối tượng người học ở mọi trình độ. Với số lượng gần 1 triệu từ trong cơ sở dữ liệu, người dùng sẽ tìm thấy mọi từ vựng cần thiết. Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép người dùng tham khảo thêm nghĩa của từ trên các trang tra từ trực tuyến nổi tiếng như Bamboo.com, Vdict.com, Wikipedia.com,... Đặc biệt, từ điển Hàn Việt của BHMedia hỗ trợ người dùng tối đa với tính năng tra từ bằng cách vẽ trực tiếp lên màn hình cảm ứng, rất phù hợp với những ngôn ngữ tượng hình. Cùng thử và khám phá các tính năng thú vị của từ điển Hàn Việt của BHMedia nhé. Các tính năng chính: • Tra từ hai chiều Hàn - Việt, Việt – Hàn.• Hỗ trợ tham khảo nghĩa tại các trang tra từ lớn như Bing, Vndict,Wikipedia, Soha...• Tra từ bằng giọng nói, vẽ từ, chụp ảnh và nhận diện tra từ.• Phát âm từ với giọng chuẩn, hỗ trợ người học trong quá trình học phát âm.• Lưu từ vựng yêu thích vào mục Favorite để sử dụng nhanh khi cần thiết.• Cho phép xem danh sách từ vừa tra.• Tra chéo các từ trong câu• Hỗ trợ dịch đoạn văn tương đối sát nghĩa.• Cung cấp danh sách Words of the day, giúp bạn học từ vựng hiệu quả mỗi ngày.• Hỗ trợ người dùng học từ vựng và phát âm với các Game đơn giản và hiệu quả.

【免費書籍App】Tu Dien Han Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Offline Korean Vietnamese Comprehensive Dictionary with Translator, Pronunciation, Vocabulary & Flashcards-APP點子

【免費書籍App】Tu Dien Han Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Offline Korean Vietnamese Comprehensive Dictionary with Translator, Pronunciation, Vocabulary & Flashcards-APP點子

【免費書籍App】Tu Dien Han Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Offline Korean Vietnamese Comprehensive Dictionary with Translator, Pronunciation, Vocabulary & Flashcards-APP點子

【免費書籍App】Tu Dien Han Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Offline Korean Vietnamese Comprehensive Dictionary with Translator, Pronunciation, Vocabulary & Flashcards-APP點子

【免費書籍App】Tu Dien Han Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Offline Korean Vietnamese Comprehensive Dictionary with Translator, Pronunciation, Vocabulary & Flashcards-APP點子

【免費書籍App】Tu Dien Han Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Offline Korean Vietnamese Comprehensive Dictionary with Translator, Pronunciation, Vocabulary & Flashcards-APP點子

【免費書籍App】Tu Dien Han Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Offline Korean Vietnamese Comprehensive Dictionary with Translator, Pronunciation, Vocabulary & Flashcards-APP點子

【免費書籍App】Tu Dien Han Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Offline Korean Vietnamese Comprehensive Dictionary with Translator, Pronunciation, Vocabulary & Flashcards-APP點子

【免費書籍App】Tu Dien Han Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Offline Korean Vietnamese Comprehensive Dictionary with Translator, Pronunciation, Vocabulary & Flashcards-APP點子

免費玩Tu Dien Han Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Offline Korean Vietnamese Comprehensive Dictionary with Translator, Pronunciation, Vocabulary & Flashcards APP玩免費

免費玩Tu Dien Han Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Offline Korean Vietnamese Comprehensive Dictionary with Translator, Pronunciation, Vocabulary & Flashcards App

Tu Dien Han Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Offline Korean Vietnamese Comprehensive Dictionary with Translator, Pronunciation, Vocabulary & Flashcards APP LOGO

Tu Dien Han Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Offline Korean Vietnamese Comprehensive Dictionary with Translator, Pronunciation, Vocabulary & Flashcards LOGO-APP點子

Tu Dien Han Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Offline Korean Vietnamese Comprehensive Dictionary with Translator, Pronunciation, Vocabulary & Flashcards APP QRCode

Tu Dien Han Viet – Dịch, Tra Từ với Kim Từ Điển Offline Korean Vietnamese Comprehensive Dictionary with Translator, Pronunciation, Vocabulary & Flashcards QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
4.0
App下載
免費
2012-03-292015-06-03