Tu Dien Nhat Viet (từ điển)

【免費教育App】Tu Dien Nhat Viet (từ điển)-APP點子

VM Từ Điển Nhật Việt là ứng dụng từ điển Nhật Việt offline và hoàn toàn miễn phí với hơn 191000 mục từ.

Dữ liệu từ điển được lưu trên thẻ nhớ sử dụng công nghệ nén dữ liệu nên có kích thước chỉ khoảng gần 35MB.

Phần mềm được cài đặt và sử dụng ngay, không cần phải tải thêm dữ liệu từ điển.

Các chức năng chính:

- Dữ liệu từ điển được lưu trên thẻ nhớ, hoàn toàn không tốn bộ nhớ trong của thiết bị.

- Sử dụng công nghệ nén dữ liệu giúp tiết kiệm đến 70% kích thước dữ liệu từ điển.

- Giao diện được thiết kế tiện lợi nhất cho việc tra từ.

- Hoạt động tốt trên mọi phiên bản Android khác nhau.

------------------------

This is a free offline Japanese - Vietnamese dictionary with over 191000 words. This app's content is in Vietnamese.

【免費教育App】Tu Dien Nhat Viet (từ điển)-APP點子

【免費教育App】Tu Dien Nhat Viet (từ điển)-APP點子

免費玩Tu Dien Nhat Viet (từ điển) APP玩免費

免費玩Tu Dien Nhat Viet (từ điển) App

Tu Dien Nhat Viet (từ điển) APP LOGO

Tu Dien Nhat Viet (từ điển) LOGO-APP點子

Tu Dien Nhat Viet (từ điển) APP QRCode

Tu Dien Nhat Viet (từ điển) QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
2.7
App下載
免費
2014-01-252015-01-14