Tu Dien Viet Nhat (từ điển)

【免費教育App】Tu Dien Viet Nhat (từ điển)-APP點子

VM Từ Điển Việt Nhật là ứng dụng từ điển Việt Nhật offline và hoàn toàn miễn phí với hơn 65000 mục từ.

Dữ liệu từ điển được lưu trên thẻ nhớ sử dụng công nghệ nén dữ liệu nên có kích thước chỉ khoảng gần 14MB.

Phần mềm được cài đặt và sử dụng ngay, không cần phải tải thêm dữ liệu từ điển.

Các chức năng chính:

- Hỗ trợ tra từ bằng cả tiếng Việt không dấu (rất tiện lợi nếu thiết bị của bạn chưa có bàn phím tiếng Việt) và có dấu.

- Dữ liệu từ điển được lưu trên thẻ nhớ, hoàn toàn không tốn bộ nhớ trong của thiết bị.

- Sử dụng công nghệ nén dữ liệu giúp tiết kiệm đến 70% kích thước dữ liệu từ điển.

- Giao diện được thiết kế tiện lợi nhất cho việc tra từ.

- Hoạt động tốt trên mọi phiên bản Android khác nhau.

------------------------

This is a free offline Vietnamese - Japanese dictionary with over 65000 words. This app's content is in Vietnamese.

【免費教育App】Tu Dien Viet Nhat (từ điển)-APP點子

【免費教育App】Tu Dien Viet Nhat (từ điển)-APP點子

免費玩Tu Dien Viet Nhat (từ điển) APP玩免費

免費玩Tu Dien Viet Nhat (từ điển) App

Tu Dien Viet Nhat (từ điển) APP LOGO

Tu Dien Viet Nhat (từ điển) LOGO-APP點子

Tu Dien Viet Nhat (từ điển) APP QRCode

Tu Dien Viet Nhat (từ điển) QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
2.7
App下載
免費
2014-01-252015-01-14