Tuong Da

【免費書籍App】Tuong Da-APP點子

Tướng DạTác giả : Đang cập nhậtNhóm dịch : HamtruyenTrạng thái : Đang tiến hànhThể loại : Hamtruyen, History, Martial Art, Huyền Huyễn, ManhuaNội dung :Chuyển thể từ tác phẩm Huyền Huyễn cùng tên, một trong năm tác phẩm nổi tiếng của Miêu Nị. Chuyện phiêu lưu của Ninh Khuyết, một người xuyên việt, thông minh, lạnh lùng, vô sỉ, thủ pháp giết người vô địch, khi đưa Tang Tang (Hạo Thiên) đến Lạn Kha Tự cầu y, đã lãnh ngộ Phật Môn Tứ Đại Thủ Ấn, đột phá thời không, dùng thời gian ngàn năm để trừ sạch trần duyên... Thế giới tu chân được chia làm năm cảnh giới: Sơ Thức, Cảm Thức, Bất Hoặc, Động Huyền, Tri Mệnh. Đột phá được năm cảnh giới phải là Đại Tu Hành Giả có thiên phú kỳ tài...

【免費書籍App】Tuong Da-APP點子

【免費書籍App】Tuong Da-APP點子

免費玩Tuong Da APP玩免費

免費玩Tuong Da App

Tuong Da APP LOGO

Tuong Da LOGO-APP點子

Tuong Da APP QRCode

Tuong Da QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2015-04-132015-06-04