Tuttum

【免費解謎App】Tuttum-APP點子

Oyun Hakkında

Tuttum, bir veya iki kişi ile oynanan sayı tahmin oyunudurm oyuncu yazılım tarafından belirlenen veya diğer oyuncunun belirlediği sayıyı belirli bir süre ve hak sayısını aşmadan bulmaya çalışır.

【免費解謎App】Tuttum-APP點子

Tuttum, iki moddan oluşmaktadır:

Tek Oyunculu Mod:

【免費解謎App】Tuttum-APP點子

Bu modda yazılım, süreyi ve hak sayısını ayarlar, rastgele bir sayı oluşturur. Oyuncu ise yazılımın süreyi ve hak sayısını doldurmadan yazılımın tahmin ettiği sayıyı bulmaya çalışır

Not:Bu sürümde yazılım 0 ile 100 arasında sayılar üretmektedir.

【免費解謎App】Tuttum-APP點子

İki Oyunculu Mod:

Bu modda ilk oyuncu, süreyi ve hak sayısını ayarlar, bir sayı belirler. İkinci oyuncu ise süreyi ve hak sayısının limitini aşmadan ilk oyuncunun belirlediği sayıyı bulmaya çalışır.

【免費解謎App】Tuttum-APP點子

Bu sürümde ilk oyuncu 0 ile 100 arasında sayı belirlemelidir.

Sürüm Hakkında

【免費解謎App】Tuttum-APP點子

Bu sürüm oyunun ilk sürümüdür.

Sorunların ve önerilerin tarafıma bildirilmesi rica olunur.

【免費解謎App】Tuttum-APP點子

İyi Eğlenceler!

【免費解謎App】Tuttum-APP點子

免費玩Tuttum APP玩免費

免費玩Tuttum App

Tuttum APP LOGO

Tuttum LOGO-APP點子

Tuttum APP QRCode

Tuttum QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-22