UB Real Estate

【免費商業App】UB Real Estate-APP點子

Үл хөдлөх хөрөнгийн судалгаа, менежментийн Real Properties Ulaanbaatar компани нь UB Real Estate аппликейшнийг хэрэглэгчдийн гарт хүргэж байна. Тус аппликейшн нь үл хөдлөх хөрөнгийн зар, төслийн нэгдсэн мэдээлэл төвлөрүүлж, тухайн салбарын хамгийн сүүлийн үеийн судалгаа, мэдээ мэдээллийг хэрэглэгчдэд хүргэх зорилготой.

UB Real Estate аппликейшний хэрэглэгч болсноор:

• Үл хөдлөх хөрөнгийн бүх төрлийн зар

• Улаанбаатар хотод хэрэгжиж буй орон сууц, оффисийн төсөл

• Барилга, үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээ, нийтлэл

【免費商業App】UB Real Estate-APP點子

• Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн орчин ба цаашдын чиг хандлага, таамаглал

• Орон сууцны зах зээлийн нарийвчилсан судалгаа мэдээллийг хүлээн авах боломжтой.

UB Real Estate аппликейшнийг ашигласнаар:

• Хэрэглэгч гар утсаараа дамжуулан дурын газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгийн зар үнэ төлбөргүй байршуулах

• Үл хөдлөх хөрөнгө, орон сууцны хотхоны мэдээллийг харьцуулан харах зэрэг давуу талтай.

【免費商業App】UB Real Estate-APP點子

Хэрэглэгч болон барилга, үл хөдлөх хөрөнгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аливаа компанид зориулсан Real Properties Ulaanbaatar компанийн судлаач, шинжээчдийн макро, микро эдийн засгийн түвшинд тогтмол гаргадаг судалгааны тайлангууд аппликейшнд тогтмол нийтлэгдэх болно. Түүнчлэн орон сууцны үнийн сар, улирал болон хагас жил тутмын судалгааны дүнг хэрэглэгчид цаг алдалгүй хүлээн авах боломжийг олгож байгаадаа бид баяртай байна.

免費玩UB Real Estate APP玩免費

免費玩UB Real Estate App

UB Real Estate APP LOGO

UB Real Estate LOGO-APP點子

UB Real Estate APP QRCode

UB Real Estate QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.4
App下載
免費
1970-01-012015-04-23