UG

【免費教育App】UG-APP點子

I UddannelsesGuiden – UG – finder du information om alle uddannelser og job i Danmark. Du finder · Uddannelser for unge. Læs om alle uddannelserne på erhvervsskoler og gymnasier mv.· Videregående uddannelser på alle niveauer. Erhvervsakademi, professionsbachelor, universitetsuddannelser og mange flere. · Voksen- og efteruddannelse. Læs om de mange muligheder for at videreuddanne dig som voksen. · Over 500 jobbeskrivelser.Har du brug for hjælp med dit valg af uddannelse? UddannelsesGuiden udgives af Ministeriet for Børn og Undervisning

【免費教育App】UG-APP點子

【免費教育App】UG-APP點子

【免費教育App】UG-APP點子

【免費教育App】UG-APP點子

【免費教育App】UG-APP點子

【免費教育App】UG-APP點子

【免費教育App】UG-APP點子

【免費教育App】UG-APP點子

【免費教育App】UG-APP點子

免費玩UG APP玩免費

免費玩UG App

UG APP LOGO

UG LOGO-APP點子

UG APP QRCode

UG QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
2.0.2
App下載
免費
2013-01-222015-06-04