UPSR Matematik 2013

【免費教育App】UPSR Matematik 2013-APP點子

UPSR Matematik 2013

Aplikasi ini merupakan satu alat untuk membuat ulangkaji, Sesuai untuk mereka yang bersekolah di SJKC di seluruh Malaysia.

【免費教育App】UPSR Matematik 2013-APP點子

Oleh itu para ibubapa yang mempunyai telefon pintar sila lah muat turun aplikasi ini untuk anak anda yang akan menduduki perperiksaan UPSR.

- 40 soalan objektif

【免費教育App】UPSR Matematik 2013-APP點子

- soalan dalam bahasa inggeris and cina sajaha

【免費教育App】UPSR Matematik 2013-APP點子

untuk mengetahui lebih lanjut, sila lah muat turun dan anda boleh menguji anak-anak anda setiap hari.

【免費教育App】UPSR Matematik 2013-APP點子

【免費教育App】UPSR Matematik 2013-APP點子

【免費教育App】UPSR Matematik 2013-APP點子

免費玩UPSR Matematik 2013 APP玩免費

免費玩UPSR Matematik 2013 App

UPSR Matematik 2013 APP LOGO

UPSR Matematik 2013 LOGO-APP點子

UPSR Matematik 2013 APP QRCode

UPSR Matematik 2013 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-24