Uczymy Ratować

【免費醫療App】Uczymy Ratować-APP點子

Aplikacja “Uczymy Ratować” powstała przy

współpracy Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy oraz Play – operatora komórkowego.

Dzięki aplikacji użytkownicy mogą zapoznać się

【免費醫療App】Uczymy Ratować-APP點子

z instrukcjami pierwszej pomocy . W razie

zaistnienia wydarzenia wymagającego reakcji

wiedza ta jest nieoceniona i może uratować życie

【免費醫療App】Uczymy Ratować-APP點子

innym ludziom.

【免費醫療App】Uczymy Ratować-APP點子

免費玩Uczymy Ratować APP玩免費

免費玩Uczymy Ratować App

Uczymy Ratować APP LOGO

Uczymy Ratować LOGO-APP點子

Uczymy Ratować APP QRCode

Uczymy Ratować QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.00
App下載
免費
1970-01-012015-06-05
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.00
App下載
免費
2012-01-022015-03-13