Uutiset

【免費個人化App】Uutiset-APP點子

Uutiset sovelluksen avulla voit nähdä tunnettujen toimioiden tarjoamat uutisiin liittyvät RSS-syötteet.

【免費個人化App】Uutiset-APP點子

【免費個人化App】Uutiset-APP點子

Sovellus on luotu uudella Windows Phone AppStudiolla, josta löytyy valmiit mallipohjat Windows Phone -sovellusten tekemiseen. Työkalulla voi napsutella oman sovelluksen ilman ohjelmointi hetkessä. Valmista sovellusta voi esikatsella työskentelyn yhteydessä tai omalla puhelimella ennen sovelluksen julkaisua.

【免費個人化App】Uutiset-APP點子

免費玩Uutiset APP玩免費

免費玩Uutiset App

Uutiset APP LOGO

Uutiset LOGO-APP點子

Uutiset APP QRCode

Uutiset QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
0.0.1.0
App下載
免費
2014-03-232014-10-01