Vārda svētki

【免費書籍App】Vārda svētki-APP點子

Vārda dienu aplikācija "Vārda Svētki" nodrošina, ka lietotājs neaizmirsīs par drauga vārda dienu. Lietotājs saņems paziņojumu dienā, kad draugam ir vārda diena. Ir iespēja arī mainīt uzstādījumus - vienam draugam vai arī visiem draugiem. No aplikācijas ir iespējams veikt zvanu un arī sūtīt īsziņu. "Vārda Svētki" application makes it easier for you to remember a friend's name day. Whenever your friend is having a name day, you will receive a reminder, so you don't forget to congratulate them. You can make calls or send a text message from the application, as well as change notification settings.

【免費書籍App】Vārda svētki-APP點子

【免費書籍App】Vārda svētki-APP點子

免費玩Vārda svētki APP玩免費

免費玩Vārda svētki App

Vārda svētki APP LOGO

Vārda svētki LOGO-APP點子

Vārda svētki APP QRCode

Vārda svētki QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.5
App下載
免費
2014-04-052015-06-03