VTCPay OTP

【免費商業App】VTCPay OTP-APP點子

App VTC Pay OTP là ứng dụng do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số phát hành, giúp bạn lấy mã OTP miễn phí và nhanh chóng. Mã xác thực OTP (One Time Password) là mật khẩu dùng 1 lần, được sử dụng khi thực hiện tính năng bảo mật đăng nhập tài khoản ví điện tử VTC Pay và thanh toán trực tuyến trên hệ thống VTC 365.Các tính năng mà app VTC Pay OTP cung cấp:- Lấy mã xác thực hoàn toàn miễn phí ngay trên app - Thao tác trên app được giản lược tối đa, giúp người dùng giảm bớt được các thao tác không cần thiết - Lưu mã xác thực chỉ một chạm tiết kiệm tối đa thời gian- Quản lý cùng lúc nhiều tài khoản dễ dàng và bảo mật- Đặc biệt chỉ duy nhất tại app VTC Pay OTP bạn có thể xem được thời gian hiệu lực của từng mã xác thực. Ứng dụng với tính linh hoạt, bảo mật cao và tối đa hóa tiện ích cho người sử dụng sẽ đem lại sự an tâm, thoải mái đến với toàn thể khách hàng sử dụng dịch vụ.

【免費商業App】VTCPay OTP-APP點子

【免費商業App】VTCPay OTP-APP點子

免費玩VTCPay OTP APP玩免費

免費玩VTCPay OTP App

VTCPay OTP APP LOGO

VTCPay OTP LOGO-APP點子

VTCPay OTP APP QRCode

VTCPay OTP QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2015-05-092015-06-04