Van Khan

【免費書籍App】Van Khan-APP點子

Tổng hợp hơn, Cập nhật ~100 bài văn khấn, cúng các thể loại:

- Văn khấn ngày Giỗ

- Văn khấn Cúng Cô Hồn hàng tháng | Phong Thủy

- Bài văn khấn Cúng Lễ Động Thổ xây nhà, sửa nhà, làm công trình

- Các bài văn khấn/cúng theo phong tục Việt Nam...

1,LỜI DẶN CẦN NHỚ KHI CÚNG LỄ

2,Cúng Khai trương cửa hàng

3,Cúng Nhập Trạch

4,Cúng Động Thổ

5,Khánh thành nhà thờ tổ

9,Cúng giỗ thường

10,"Cúng Lễ Khai Trương công ty, văn phòng, cửa hàng"

6,Cúng ngày rằm

11,Cúng lễ mộ ngày 30 tết

8,"Cúng ngày 1, 15 hàng tháng"

12,Cúng giao thừa

7,Cúng ngày 3 hoặc 7

14,Cúng tổ tiên ngày mồng 1 tết

【免費書籍App】Van Khan-APP點子

15,Cúng thần linh trong ngày mồng 1 tết

16,Cúng giao thừa trong nhà

17,Cúng cô hồn

18,"Cúng xe ô tô, mô tô mới mua"

13,Văn khấn khi cưới gả

19,Lễ đầy tháng – thôi nôi cho bé

20,"Văn khấn trong lễ cúng Mụ (Đầy cữ, đầy tháng, đầy năm)"

21,Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ

22,Văn khấn lễ Cải Cát

23,Văn khẫn lễ Thượng Thọ

24,Văn khấn dâng sao - cúng sao giải hạn

25,Văn khấn lễ hồi hoàn địa mạch

26,Văn khấn lễ tân gia (Ăn mừng nhà mới)

27,Văn khấn lễ nhập trạch - Dọn vào nhà mới

28,"Bài văn khấn Khi chuyển nhà, khi phải sửa chữa lớn"

29,Văn khấn Tết Trung Thu (Ngày Rằm Tháng 8)

【免費書籍App】Van Khan-APP點子

30,Tết Trung Nguyên (Ngày Rằm Tháng 7)

31,Bài văn khấn Tết Đoan Ngọ (Ngày Mồng 5 Tháng 5)

32,Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3)

33,Bài văn khấn theo Tiết Thanh minh (Từ mồng 5 Đến Mồng 10 Tháng Ba)

34,Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu

35,"Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh vào ngày Tiên Thường"

36,Văn khấn Gia tiên ngày Tiên Thường

37,Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường)

38,Văn cúng ngày giỗ đầu

73,Tết Hạ Nguyên (Tết Cơm mới)

39,Văn khấn chính ngày Giỗ Đầu

40," Văn khấn khi cúng giỗ"

41,Văn khấn cầu tự

42,"Văn khấn Thành hoàng ở Đình, Đền, Miếu"

43,Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho

44,Văn khấn lễ Đức Thánh Trần

【免費書籍App】Van Khan-APP點子

45,Văn khấn ban Công Đồng

46,Văn khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu

47,"Văn khấn tại Đình, Đền, Miếu"

48,Văn khấn xin giải trừ bệnh tật

49,Văn khấn lễ Đức địa Tạng Vương Bồ Tát (U Minh giáo chủ)

50,Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm)

51,"Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo"

52,Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền

53,Văn khấn lễ Đức Ông

54,Văn khấn lễ Phật

55,Văn khấn Tiền chủ

56,Văn khấn Thánh sư

57,Văn khấn Thần Tài

58,Văn khấn thần Thổ Công

59,Văn khấn chúng sinh - Ngày Rằm tháng Bảy

60,Văn cúng gia tiên (Nhân lễ cúng Tân Gia)

【免費書籍App】Van Khan-APP點子

61," Văn khấn trong lễ tang"

62,Văn khấn lễ Thiết Linh

63,Văn khấn lễ Thành Phục

64,Văn khấn lễ Chúc Thực

65,Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ địa

66,Văn khấn lễ Thành Phần

67,Văng khấn lễ Hồi Sinh

68,Văn khấn lễ Chầu Tổ (Triều Tổ lễ cáo)

69,Văn khấn lễ Tế Ngu

70," Văn khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc"

71,"Văn khấn Lễ Tiểu Tường, Đại Tường (Giỗ đầu, giỗ thứ 2)"

72,Văn khấn Lễ Đàm tế

76,Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu

77,Văn khấn Đức thánh Trần Hưng Đạo

78,Văn khấn cầu thi cử

79,Văn khấn giải hạn tam tai

【免費書籍App】Van Khan-APP點子

80,Văn khấn bồi hoàn địa mạch

Van cung, van khan, to tien, nha dat, nhap trach, cong ty, van phong, thoi noi, day thang @ v.v...

Cập nhật:

- Rất nhiều thể loại bài văn khấn, cúng.

- Tính năng search danh mục các bài văn khấn, cúng.

【免費書籍App】Van Khan-APP點子

免費玩Van Khan APP玩免費

免費玩Van Khan App

Van Khan APP LOGO

Van Khan LOGO-APP點子

Van Khan APP QRCode

Van Khan QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-24