Verrichtingen App

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

Complete medische registratie en de juiste zorgvergoeding zijn van groot belang voor ieder ziekenhuis. De Verrichtingen App biedt u een efficiënte en eenvoudige manier om de zorgactiviteiten buiten de regulieren werkplek ook vast te leggen (in uw eigen ZIS of EPD). Met de Verrichtingen App maakt u het registreren van medische verrichtingen binnen uw ziekenhuis compleet en weer ‘top-of-mind’ bij de zorgverlener.

PROFESSIONELE WERKWIJZE

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

1) Scan de patiënt (barcode)

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

2) Tap de juiste verrichting(en) aan (afhankelijk van specialisme & poli)

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

3) Verzend direct naar de administratie (ZIS, EPD of een administratieve medewerker)

CORRECTE DBC / DOT ZORGPRODUCT EN EENVOUDIGE TIJDSREGISTRATIE

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

Maak uw zorgadministratie compleet door alle verrichtingen juist en tijdig te registreren, voornamelijk op niet-standaard werkplekken (SEH, ICC). Dit is nodig om de het juiste DBC / DOT zorgproduct vergoed te krijgen (the grouper). Daarnaast is de Verrichtingen App direct een handige tool voor automatische tijdregistratie bij overleggen, telefonische consulten, e-mails, etc.

DIRECT AAN DE BRON REGISTREREN

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

Medische verrichtingen registreren op bijvoorbeeld SEH (Spoedeisende hulp) of bij ICC (intercollegiaal consult) situaties wordt momenteel niet volledig gedaan bij veel ziekenhuizen in ons land. Papieren invulformulieren zijn vaak niet aanwezig, foutgevoelig en arbeidsintensief. Terwijl volledige registratie voor het DOT / DBC zorgproduct en de patiënt zeer belangrijk is.

ONTWORPEN DOOR ZORGVERLENERS

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

De Verrichtingen App is ontworpen door zorgverleners. Het is een professionele, betrouwbare en veilige oplossing om altijd en overal in het huis te kunnen registreren. Voldoet aan de veiligheidsnormen en privacywetgeving van de meeste Nederlandse ziekenhuizen.

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

Elk specialisme ziet zijn eigen relevante verrichtingen in de Verrichtingen App staan, ingedeeld volgens eigen categorieën. Het begint bij het scannen van de patiënten barcode en het selecteren van de juiste verrichting(en) om deze vervolgens als ‘consult’ digitaal naar de administratie/EPD te verzenden.

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

⍟⍟⍟⍟⍟ “Een App die de administratieve last verminderd en de opbrengsten helpt optimaliseren”

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

Prof. dr. R.J. Baatenburg de Jong - KNO Heelkunde van het Erasmus MC.

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

BELANGRIJK: De app is gratis om te downloaden maar dient ondersteund te worden door uw ziekenhuis. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

【免費醫療App】Verrichtingen App-APP點子

免費玩Verrichtingen App APP玩免費

免費玩Verrichtingen App App

Verrichtingen App APP LOGO

Verrichtingen App LOGO-APP點子

Verrichtingen App APP QRCode

Verrichtingen App QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.3
App下載
免費
1970-01-012015-04-23