Việt Nam Esports TiVi

【免費娛樂App】Việt Nam Esports TiVi-APP點子

Việt Nam Esports TiVi (VETV) là kênh tường thuật trực tiếp các giải đấu Esports, bao gồm:

- Liên Minh Huyền Thoại.

- Fifa Online 3.

【免費娛樂App】Việt Nam Esports TiVi-APP點子

Bạn có thể dùng chương trình này để xem trực tiếp các kênh Việt Nam Esports TiVi trên thiết bị Winphone của mình ở bất kì nơi đâu.

Tiết kiệm băng thông, 3G.

Không giật, không lag.

【免費娛樂App】Việt Nam Esports TiVi-APP點子

Tất cả là miễn phí!

免費玩Việt Nam Esports TiVi APP玩免費

免費玩Việt Nam Esports TiVi App

Việt Nam Esports TiVi APP LOGO

Việt Nam Esports TiVi LOGO-APP點子

Việt Nam Esports TiVi APP QRCode

Việt Nam Esports TiVi QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-09-252014-10-01