Việt sử giai thoại II

【免費教育App】Việt sử giai thoại II-APP點子

VIỆT SỬ GIAI THOẠI - tập 2

(51 GIAI THOẠI ĐỜI LÝ)

MỤC LỤC

01- GỐC TÍCH LÝ THÁI TỔ

02- LÝ THÁI TỔ VỚI VIỆC DỜI ĐÔ

03- CÁI CHẾT CỦA ĐÀO KHÁNH VĂN

04 – ĐIỀM BÁO TRƯỚC VIỆC VUA LÝ THÁI TÔNG RA ĐỜI

05 - LOẠN TAM VƯƠNG

06- LÊ PHỤNG HIỂU VÀ SỰ TÍCH THÁC ĐAO ĐIỀN

07- ĐỀN THỜ THẦN NÚI ĐỒNG CỔ Ở THĂNG LON

08 - CHUYỆN SƯ HƯU VÀ HÒM XÁ LỊ

09- LÝ THÁI TÔNG XEM TƯỚNG ĐỂ XÉT VIỆC

10- CHUYỆN VUA LÝ THÁI TÔNG ĐI CÀY

11- VUA LÝ THÁI TÔNG VỚI VIỆC CHỐNG HÀNG NGOẠI

12- NỬA SAU ĐỜI HOÀNG ĐẾ LÝ THÁI TÔNG

13- ĐỨC ĐỘ CỦA VUA LÝ THÁNH TÔNG

14- CHUYỆN CON KỲ LN

15- SỰ TÍCH ĐỒNG BÔNG Ở TỪ LIÊM (HÀ NỘI)

【免費教育App】Việt sử giai thoại II-APP點子

16- CHÚT SĨ DIỆN ĐÁNG YÊU CỦA VUA LÝ THÁNH TÔNG

17- DƯƠNG THÁI HẬU VÀ 76 THỊ NỮ BỊ GIẾT HẠI

18- LÝ THƯỜNG KIỆT VỚI BÀI THƠ “NAM QUỐC SƠN HÀ”

19- VỤ ÁN LÊ VĂN THỊNH

20- CHUYỆN GIÁC HOÀNG

21 - LƯỢC TRUYỆN VỀ Ỷ LAN

22 - DI CHIẾU CỦA LÝ NHN TÔNG

23 - LÝ LỘC VÀ LÝ TỬ KHẮC ĐUỢC THĂNG TƯỚC NHƯ THẾ NÀO?

24 - VÌ SAO TRẦN NGỌC KHÁNH ĐƯỢC ĐỔI GỌI LÀ TRẦN THIỆN GIÁN ?

25 - NHÂN CÁCH CỦA LÝ THẦN TÔNG

26- TỪ VĂN THÔNG ĂN HỐI LỘ

27 - LÝ CÔNG BÌNH MẤT CÔNG TRẠNG

28 – VỤ ÁN ĐỖ ANH VŨ

29 - CÁI CHẾT CỦA NGUYỄN QUỐC DĨ

30 - THÁI TỬ LÝ LONG XƯỞNG BỊ PHẾ

31- LÝ LONG TRÁT ĐƯỢC LẬP LÀM THÁI TỬ NHƯ THẾ NÀO?

32 - CHIÊU LINH HOÀNG THÁI HẬU HỐI LỘ TÔ HIẾN THÀNH

【免費教育App】Việt sử giai thoại II-APP點子

33 - MƯU PHẾ LẬP CUỐI CÙNG CỦA THÁI HẬU CHIÊU LINH

34 - LÝ LONG XƯỞNG VỪA SỢ VỪA THẸN

35 - SỰ VÔ TƯ VÀ TRUNG THỰC CỦA TÔ HIẾN THÀNH

36 - NGUYỄN ĐA CẨM BỊ CẮN . . . .

37 - NHÀ SƯ XỨ TY VỰC VỚI PHÉP GIÁNG HỔ

38 – LỜI CAN GIÁN CỦA TĂNG PHÓ NGUYỄN THƯỜNG

39 - NHÂN CHUYỆN MẠC HIỂN TÍCH, BÀN VỀ CHUYỆN VIẾT SỬ

40 - LÊ VÃN VỚI CHUYỆN CON TRU TRÈO LÊN CY MUỖM

41 – LỜI QUAN HOẠN PHẠM BỈNH DI

42 – NỖI NHỤC BẠI TRẬN CỦA ĐỖ THANH VÀ PHẠM DIÊN

43 - NGUYỄN BẢO LƯƠNG TRẢ THÙ ĐÀM Dĩ MÔNG

44 - CHUYỆN ANH PHƯỜNG TRÒ VŨ CAO CAN NGĂN VUA

45 - CHUYỆN BẠO GAN NÓI LÁO CỦA TRẦN TÚC VÀ NGUYỄN DƯ

46 - CHÂN TƯỚNG PHẠM DU

47 - CUỘC NÁO LOẠN KINH THÀNH NĂM KỈ TỊ ( 1209)

48 -TRIỀU LÝ THOÁT NẠN NHỜ SỰ MAY MẮN CỦA LIỆT HẦU CAO KHA

49 - ĐÀM DĨ MÔNG BỊ HẶC TỘI

【免費教育App】Việt sử giai thoại II-APP點子

50 - TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG CỦA VUA LÝ HUỆ TÔNG

51 - KẾT CỤC CỦA TRIỀU LÝ

【免費教育App】Việt sử giai thoại II-APP點子

免費玩Việt sử giai thoại II APP玩免費

免費玩Việt sử giai thoại II App

Việt sử giai thoại II APP LOGO

Việt sử giai thoại II LOGO-APP點子

Việt sử giai thoại II APP QRCode

Việt sử giai thoại II QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1
App下載
免費
1970-01-012015-03-09
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.1
App下載
免費
2013-04-102015-01-14