Viet Comic

【免費漫畫App】Viet Comic-APP點子

Đọc truyện tiếng Việt trên các server khác nhau. Đây là phần truyện tranh (comic, manga), cùng với TangThuVien hoàn thành bộ truyện trên internet cho các bạn hâm mộ.

Bạn từng đợi hàng tuần để xem tập mới? ngày nào cũng vào web rồi thất vọng giống như tôi? hãy quên cảm giác này đi, chương trình này TỰ ĐỘNG THÔNG BÁO bản cập nhật (giống như email mới hay tin nhắn trên Facebook).

Đặc biệt HOT:

- Không có quảng cáo, chương trình này tôi viết để mình đọc truyện và tôi ghét quảng cáo khi đọc truyện! (chơi game thì khác nha :D).

- Tự động thông báo cập nhật mới.

- Server khác nhau (lần lượt cập nhật).

- Download về đọc offline.

Cần Android 2.2 trở lên. Chẳng cần gì khác.

Chúc vui!

【免費漫畫App】Viet Comic-APP點子

Ghé thăm:

https://www.facebook.com/Nodasltb

NODASLTB

History:

Version 2.0: 21 July, 2014

- Trình bày lại trang truyện.

- Thêm server tiếng Anh.

Version 1.7.1: 10 June, 2014

- Sửa lỗi mạng Eror 500. Cảm ơn các bạn đã thông báo ^_^.

【免費漫畫App】Viet Comic-APP點子

Version 1.7: 6 June, 2014

- Cập nhật số trang và nút Goto, đọc nhiều truyện dễ dàng hơn.

Version 1.6: 2 June, 2014

- HOT: NOW! chọn tập/chương để download! khỏi bực mình nữa nhé :D

Version 1.5: 18 May, 2014

- HOT: NOW! Đọc truyện trong khi download!

- Stop/resume download.

Version 1.4: 10 May, 2014

- HOT: NOW! Download cả bộ truyện!

【免費漫畫App】Viet Comic-APP點子

Version 1.3: 05 May, 2014

- HOT: Download để đọc offline!

- Zoom auto hoặc tự điều chỉnh.

Version 1.2: 30 April, 2014

- Thêm chức năng Favourite, khỏi lo thất lạc truyện hay.

Version 1.1: First release 19 April, 2014

- Server khác nhau.

- Tìm truyện để đọc.

- Hình ảnh mượt mà.

【免費漫畫App】Viet Comic-APP點子

- Zoom vô tư.

【免費漫畫App】Viet Comic-APP點子

免費玩Viet Comic APP玩免費

免費玩Viet Comic App

Viet Comic APP LOGO

Viet Comic LOGO-APP點子

Viet Comic APP QRCode

Viet Comic QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
2.0
App下載
免費
2014-07-212015-01-14