Vietnamese IME - Bo Go Viet

【免費工具App】Vietnamese IME - Bo Go Viet-APP點子

Bộ gõ tiếng Việt Vietnamese IME hiện đã được VNG nâng cấp lên thành Laban Key mới với nhiều tính năng vượt trội. Mời các bạn download từ Play Store tại đây:

http://l.123c.vn/d/labankey_vnIME

Laban Key - Vietnamese Keyboard là bàn phím (bộ gõ) tiếng Việt với khả năng gợi ý từ có độ chính xác cao. Đươc phát triển dựa trên bàn phím chuẩn của Google Keyboard, Laban Key có thiết kế phím hợp lý và tương thích với nhiều thiết bị.

Các tính năng chính:

- Gõ

Telex và VNI

chuẩn như UniKey trên PC: bỏ dấu tại bất cứ đâu, tự động ngừng bỏ dấu khi nhập từ không phải tiếng Việt.

- Tùy chọn giao diện bàn phím với nhiều chủ đề đẹp mắt.

- KiểuTelex nâng cao rút tăng tốc độ gõ lên đáng kể: cc=ch, gg=gi, kk=kh, nn=ng, qq=qu, pp=ph, tt=th, uu=ươ.

- Gợi ý từ tiếp theo dựa trên từ đã gõ với độ chính xác cao.

【免費工具App】Vietnamese IME - Bo Go Viet-APP點子

- Cho phép bỏ dấu tiếng Việt bằng cách vẽ dấu (touch gesture).

Cách tính năng khác:

- Lướt (swipe) trên phím cách để thay đổi ngôn ngữ.

- Cho phép thay đổi chiều cao phím (trong phần Tùy chọn bàn phím).

- Tự động thêm dấu cách thông minh sau khi chọn từ gợi ý và khi gõ dấu câu.

- Gõ đúp dấu cách tự động thêm dấu chấm câu ở phía trước.

CHÚ Ý:

Khi cài đặt chương trình, android sẽ cảnh báo bạn về việc thu thập dữ liệu và thông tin cá nhân vì bản chất bàn phím là nơi tạo ra các phím gõ. Đây là cảnh báo với tất cả các chương trình bàn phím chứ không riêng gì Laban Key. Chúng tôi cam kết không thu thập thông tin cá nhân của người dùng. Điều này có thể kiểm chứng bằng việc Laban Key không yêu cầu bất cứ quyền truy cập network nào.

Một số bản android (từ 4.1 trở xuống) bị lỗi font,

thiếu chữ ơ~

. Đây không phải lỗi của chương trình.

免費玩Vietnamese IME - Bo Go Viet APP玩免費

免費玩Vietnamese IME - Bo Go Viet App

Vietnamese IME - Bo Go Viet APP LOGO

Vietnamese IME - Bo Go Viet LOGO-APP點子

Vietnamese IME - Bo Go Viet APP QRCode

Vietnamese IME - Bo Go Viet QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongAndroid
Google Play
2.0.1
App下載
免費
2014-09-052015-01-14