Vinseum

【免費旅遊App】Vinseum-APP點子

Guia Multimèdia del "VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya" de Vilafranca del Penedès. Inclou locucions explicatives dels objectes del museu i fotos. Tambè inclou una versió en text per a persones amb problemes d'audició. S'accedeix a la informació marcant el codi de tres xifres de l'objecte. Aquests codis es troben al costat dels objectes en el museu.

Guía Multimedia del "VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya" de Vilafranca del Penedès. Incluye locuciones explicativas de los objetos del museo y fotos. También incluye una versión en texto para personas con problemas de audición. Se accede a la información marcando el código de tres cifras del objeto. Estos códigos se encuentran al lado de los objetos en el museo.

【免費旅遊App】Vinseum-APP點子

【免費旅遊App】Vinseum-APP點子

【免費旅遊App】Vinseum-APP點子

免費玩Vinseum APP玩免費

免費玩Vinseum App

Vinseum APP LOGO

Vinseum LOGO-APP點子

Vinseum APP QRCode

Vinseum QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.3
App下載
免費
1970-01-012015-04-22
未知iOS
App Store
1.4
App下載
免費
2012-11-022015-06-04