Vital Tones RLS - Sound treatment for Restless Legs Syndrome

【免費健康App】Vital Tones RLS - Sound treatment for Restless Legs Syndrome-APP點子

Vital Tones RLS is a groundbreaking treatment for Restless Leg Syndrome (RLS). Vital Tones RLS activates the dopamine and glutamate pathways and bring back the senses to the legs and get rid of witching and jerking movements. Vital Tones RLS consist of 2 different sessions.• Session 1 activates the Substantia nigra and the Ventral tegmental area and is 15 minutes long. • Session 2 activates the Primary motor cortex, Premotor cortex, Lateral, Medial supplementary motor area, Middle frontal gyrus, Sensory cortex and is 18 minutes long.We are a small entity and would appreciate donations depending on your wealth and gratitude, to expand our research to launch other remedy programs for other brain disorders.At least, we request of you helping others from suffering through presenting Vital Tones treatments.Vital Tones RLS es un tratamiento innovador para el síndrome de piernas inquietas (SPI).Vital Tones RLS activa las vías de la dopamina y glutamato y traer de vuelta los sentidos a las piernas y deshacerse de las brujas y los movimientos espasmódicos.Vital Tones RLS consiste en 2 sesiones diferentes.• Sesión 1 activa la sustancia negra y el área tegmental ventral y se encuentra a 15 minutos de duración.• Sesión 2 activa la corteza motora primaria, corteza premotora, lateral, el área motora suplementaria Medial, frontal oriente circunvolución, la corteza sensorial y se encuentra a 18 minutos de duración.Vital Tones HBS Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) için bir öncü tedavi çözümdür.Vital Tones HBS doğrudan ilk seansları sırasında, dopamin ve glutamat yollarını etkinleştirerek, bacaklara duyuları geri getirmek ve huzursuz hareketlerden kurtarmaktadır.Vital Tones HBS 2 farklı seanslardan oluşmaktadır.• Seans 1 Substansiya nigra ve Ventral tegmental alanlarını aktive eder ve 15 dakikadır.• Seans 2 Birincil motor korteks, Premotor korteks, Yanal, Medial ek motor alanı, Orta frontal girus ve Duyu korteks alanlarını aktive eder ve 18 dakikadır.Bu uygulama için büyük (kafa üstü) kulaklık gerekmektedir!Ayrıca küçük bir araştıma şirketi olduğumuz için yeni araştırmalar ve gelişimler elde etmemiz için bağışta bulunursanız memnun kalırız. http://Vitaltones.com/donationsEn azından, Vital Tones tedavilerini diğer acı çeken HBS hastalarına sunmanız hepimizi sevindirir.

【免費健康App】Vital Tones RLS - Sound treatment for Restless Legs Syndrome-APP點子

【免費健康App】Vital Tones RLS - Sound treatment for Restless Legs Syndrome-APP點子

【免費健康App】Vital Tones RLS - Sound treatment for Restless Legs Syndrome-APP點子

免費玩Vital Tones RLS - Sound treatment for Restless Legs Syndrome APP玩免費

免費玩Vital Tones RLS - Sound treatment for Restless Legs Syndrome App

Vital Tones RLS - Sound treatment for Restless Legs Syndrome APP LOGO

Vital Tones RLS - Sound treatment for Restless Legs Syndrome LOGO-APP點子

Vital Tones RLS - Sound treatment for Restless Legs Syndrome APP QRCode

Vital Tones RLS - Sound treatment for Restless Legs Syndrome QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.8
App下載
免費
2015-02-222015-06-03