Vurma Cədvəli İMT

【免費教育App】Vurma Cədvəli İMT-APP點子

Baxcaya və ya məktəbə yeni başlamışlar üçün vurma cədvəlini öyrənmənin qısa və əyləncəli yolu!

【免費教育App】Vurma Cədvəli İMT-APP點子

Bu Proqramda, Sadə və qarışıq vurma cədvəli üzrə imtahanlar mövcutdur.

Uşaqlarınızın vurma cədvəlini tez zamanda qalıcı olaraq öyrənəcəkləri imtahan proqramı.

Pu proqramla uşaqlarınız 1 dən - 10 a vurma və qarışıq imtahanlarla sınanacaq,hər imtahana görə 10-lu bal sistemi ilə qiymət alacaqlar.

免費玩Vurma Cədvəli İMT APP玩免費

免費玩Vurma Cədvəli İMT App

Vurma Cədvəli İMT APP LOGO

Vurma Cədvəli İMT LOGO-APP點子

Vurma Cədvəli İMT APP QRCode

Vurma Cədvəli İMT QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
2014.914.2017.3228
App下載
免費
2014-09-142014-10-02
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
2014.914.2017.3228
App下載
免費
2014-09-142014-10-02
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
2014.914.2017.3228
App下載
免費
2014-09-142014-10-02