WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes

【免費商業App】WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes-APP點子

Aplikacja WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes to mobilny przewodnik po wydarzeniach i aktualnościach ze świata e-biznesu. Dzięki niej będziesz zawsze na bieżąco z najnowszymi konferencjami, szkoleniami, barcampami oraz konkursami i naborami wniosków.Aplikacja WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes jest nie tylko informatorem. To również doskonały przewodnik, który dzięki integracji z systemem nawigacji, pozwoli Ci łatwo dotrzeć na miejsce organizowanego wydarzenia, mobilny program wydarzenia ułatwi znalezienie interesującej sesji, a wizytówki prelegentów będą wsparciem w nawiązaniu kontaktu osobistego.Aplikacja WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes jest integralną częścią platformy Wspieramy e-biznes – web.gov.pl, będącej elementem projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem projektu jest popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest realizowany pod nadzorem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Platforma web.gov.pl wspiera przedsiębiorców w tworzeniu, prowadzeniu oraz promowaniu skutecznych i odnoszących sukcesy e-biznesów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.Serwis web.gov.pl to:· pierwsze źródło wiedzy w prowadzeniu e-biznesu – wiedza teoretyczna i praktyczna, raporty branżowe, e-booki edukacyjne pisane przez praktyków z branży,· transmisje imprez branżowych, wywiady z najciekawszymi ludźmi e-biznesu· najnowsze informacje o możliwych źródłach finansowania e-biznesu w Polsce· największy katalog e-usług oraz technologii B2B w Polsce· największa baza wydarzeń branżowych· narzędzia do praktycznego wsparcia zakładania i prowadzenia biznesu.Więcej informacji: www.web.gov.pl

【免費商業App】WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes-APP點子

【免費商業App】WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes-APP點子

【免費商業App】WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes-APP點子

【免費商業App】WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes-APP點子

【免費商業App】WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes-APP點子

【免費商業App】WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes-APP點子

【免費商業App】WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes-APP點子

免費玩WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes APP玩免費

免費玩WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes App

WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes APP LOGO

WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes LOGO-APP點子

WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes APP QRCode

WEB.GOV.PL Wspieramy e-Biznes QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.1
App下載
免費
2013-11-152015-06-03