WSC Word Manager

【免費教育App】WSC Word Manager-APP點子

Aplikacja do szybkiej i skutecznej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach Warsaw Study Center (WSC). Aplikacja oparta na silniku Fiszkoteki.

Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.

Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przez WSC, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.

Jeżeli nie jesteś uczniem WSC, a chciałbyś skorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka na Androida.

Jeżeli jesteś uczniem WSC i nie znasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą WSC.

【免費教育App】WSC Word Manager-APP點子

免費玩WSC Word Manager APP玩免費

免費玩WSC Word Manager App

WSC Word Manager APP LOGO

WSC Word Manager LOGO-APP點子

WSC Word Manager APP QRCode

WSC Word Manager QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.59.181
App下載
免費
1970-01-012015-04-20