WUR MyMeeting

【免費新聞App】WUR MyMeeting-APP點子

Met de MyMeeting App kunt u openbare vergaderingen en documenten raadplegen. Raadsleden, Statenleden en bestuurders gebruiken de MyMeeting App om papierloos te vergaderen. Zij kunnen na inloggen openbare én besloten vergaderinformatie raadplegen, stukken annoteren en annotaties delen. Documenten die zijn opgeslagen in de persoonlijke bibliotheek zijn ook offline beschikbaar.In de MyMeeting App vindt u per orgaan de vergadering met agendapunten en gekoppelde documenten. De vergaderingen zijn met de kalenderfunctie snel vindbaar. De content in de MyMeeting App is zeer divers en kan bestaan uit agenda’s, algemene vergaderdocumenten, verslagen, besluitenlijsten, moties, amendementen, schriftelijke vragen en ingekomen stukken.Indien beschikbaar kunt u ook audio- of videowebcasts van de vergaderingen afspelen.

【免費新聞App】WUR MyMeeting-APP點子

【免費新聞App】WUR MyMeeting-APP點子

免費玩WUR MyMeeting APP玩免費

免費玩WUR MyMeeting App

WUR MyMeeting APP LOGO

WUR MyMeeting LOGO-APP點子

WUR MyMeeting APP QRCode

WUR MyMeeting QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.16.1686
App下載
免費
2015-02-252015-06-03