Wapp

【免費音樂App】Wapp-APP點子

Har du någon gång varit på ett disco eller en fest och tyckt att musiken har varit helt utanför din smak? Wapp är en tjänst som låter deltagarna på en fest önska låtar som skickas i realtid till DJ:n eller den musikansvarige. Appen har dessutom stöd för att visa titeln på den låt som spelas för tillfället och de fem senaste låtarna, tack vare Last.FM.**För att lägga till ett eget party, maila hello@axelboberg.se.**

【免費音樂App】Wapp-APP點子

【免費音樂App】Wapp-APP點子

【免費音樂App】Wapp-APP點子

【免費音樂App】Wapp-APP點子

【免費音樂App】Wapp-APP點子

免費玩Wapp APP玩免費

免費玩Wapp App

Wapp APP LOGO

Wapp LOGO-APP點子

Wapp APP QRCode

Wapp QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.1.5
App下載
免費
2015-05-302015-06-03