Weź tabletkę

【免費醫療App】Weź tabletkę-APP點子

Weź tabletkę to aplikacja która przypomina o dawkowaniu leków.

【免費醫療App】Weź tabletkę-APP點子

Utwórz profil, dodaj leki, wybierz harmonogram i pozwól zadbać aplikacji o Twoje leczenie.

Funkcjonalności:

- nielimitowana ilość profili

【免費醫療App】Weź tabletkę-APP點子

- nielimitowana ilość leków

【免費醫療App】Weź tabletkę-APP點子

- wiele trybów dawkowania leków

【免費醫療App】Weź tabletkę-APP點子

- informowanie o ilości leków

【免費醫療App】Weź tabletkę-APP點子

- wsparcie dla trybu portretowego i horyzontalnego

【免費醫療App】Weź tabletkę-APP點子

- wsparcie dla tabletów

- wsparcie dla Androida 2.2+

Wersja darmowa zawiera reklamy w dolnej części ekranu.

免費玩Weź tabletkę APP玩免費

免費玩Weź tabletkę App

Weź tabletkę APP LOGO

Weź tabletkę LOGO-APP點子

Weź tabletkę APP QRCode

Weź tabletkę QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-23