Wiek Umysłowy

【免費生活App】Wiek Umysłowy-APP點子

Aplikacja w postaci quizu, który pozwoli obliczyć Twój wiek umysłowy.

Sprawdzisz, czy ogólnie rzecz biorąc jesteś typem pragmatyka, czy może wciąż jednak drzemie w Tobie dusza dziecka.

【免費生活App】Wiek Umysłowy-APP點子

Wersja 1.0.1.0

- poprawiono czytelność, jak i treść niektórych pytań,

- ekran powitalny zamieniono na splash screen,

【免費生活App】Wiek Umysłowy-APP點子

- dodano krótki komentarz do wyniku,

- dokonano drobnych poprawek interfejsu.

【免費生活App】Wiek Umysłowy-APP點子

免費玩Wiek Umysłowy APP玩免費

免費玩Wiek Umysłowy App

Wiek Umysłowy APP LOGO

Wiek Umysłowy LOGO-APP點子

Wiek Umysłowy APP QRCode

Wiek Umysłowy QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.0.1.0
App下載
免費
2014-01-252014-10-01