Wisielec Hangman

【免費解謎App】Wisielec Hangman-APP點子

Pamiętacie tradycyjną grę w odgadywanie haseł zwaną Wisielec? Dla tych, którzy nie pamiętają: Wisielec to gra w szukanie słów. Zasady są proste: widzisz zakryte hasło, wybierasz literę - jeśli występuje ona w szukanym słowie, zostanie odkryta. Jeśli wybranej litery nie ma w haśle, kat buduje kolejny fragment szafotu...

Gra Wisielec znana jest od Średniowiecza. Rozwija zdolności kojarzenia i twórcze myślenie. Może stanowić także pomoc dydaktyczną w nauce słówek języka obcego. Gra oferuje język polski i angielski - zawiera po blisko 4 tysiące haseł pogrupowanych w 6 kategoriach w każdym z języków.

【免費解謎App】Wisielec Hangman-APP點子

【免費解謎App】Wisielec Hangman-APP點子

【免費解謎App】Wisielec Hangman-APP點子

【免費解謎App】Wisielec Hangman-APP點子

【免費解謎App】Wisielec Hangman-APP點子

【免費解謎App】Wisielec Hangman-APP點子

【免費解謎App】Wisielec Hangman-APP點子

【免費解謎App】Wisielec Hangman-APP點子

【免費解謎App】Wisielec Hangman-APP點子

【免費解謎App】Wisielec Hangman-APP點子

免費玩Wisielec Hangman APP玩免費

免費玩Wisielec Hangman App

Wisielec Hangman APP LOGO

Wisielec Hangman LOGO-APP點子

Wisielec Hangman APP QRCode

Wisielec Hangman QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.2
App下載
免費
1970-01-012015-04-24
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.1.2.0
App下載
免費
2014-07-212014-09-20
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.1.2.0
App下載
免費
2014-07-212014-09-24