Wiskunde Examens HAVO-A

【免費教育App】Wiskunde Examens HAVO-A-APP點子

Deze App stelt je in staat om te oefenen voor het examen wiskunde HAVO-A door op elk moment en op elke plaats HAVO-A-examens van voorgaande jaren te maken.

Je kunt direct zien welk cijfer je behaald zou hebben op het examen omdat de Normtabel in de app. is opgenomen.

Je kunt eenvoudig door de examenvragen navigeren.

Je kunt stoppen wanneer je geen tijd meer hebt of er even genoeg van hebt, je gaat dan op een later moment weer verder met het maken van het examen. Wil je nogmaals de tekst lezen van een voorgaande vraag raak dan deze vraag aan.

Let op:

De in de app. opgenomen tekst voor het maken van examenvragen is volledig hetzelfde als de officiële examentekst. Echter bij open vragen hebben we de vraagstelling aangepast om deze geschikt te maken voor de app. De app is immers gebaseerd op beantwoording van meerkeuze vragen waardoor we in staat zijn direct de score te bepalen. De aanpassing van de vragen is door onderwijsdeskundigen uitgevoerd.

Wil je het examen nogmaals maken dan zet je de score op nul en je begint weer.

Oefening baart kunst. Door HAVO-A-examens voor wiskunde van voorgaande jaren te maken vergroot je de kans aanzienlijk om een goed cijfer voor wiskunde op je examen te behalen.

Succes met je examen.

【免費教育App】Wiskunde Examens HAVO-A-APP點子

【免費教育App】Wiskunde Examens HAVO-A-APP點子

【免費教育App】Wiskunde Examens HAVO-A-APP點子

免費玩Wiskunde Examens HAVO-A APP玩免費

免費玩Wiskunde Examens HAVO-A App

Wiskunde Examens HAVO-A APP LOGO

Wiskunde Examens HAVO-A LOGO-APP點子

Wiskunde Examens HAVO-A APP QRCode

Wiskunde Examens HAVO-A QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
0.9
App下載
EUR$0.99
1970-01-012015-03-07