Yasin

【免費體育競技App】Yasin-APP點子

Yasin-i ?erif?Animasyonlu sayfa ge?i?leri?Arap?a Yasin Suresi?Türk?e Harfler ile Arap?a Okunu?u?Türk?e meali?Türk?e sesli Yasin okunmas?Yas?n ?erif'i Okuman?n Fazileti:Allah Resulü Hz. Muhammed (sav) buyuruyor:"- Yas?n, Kuran'?n kalbidir. Muhakkak o, bütün dertlere ?ifad?r.""- Kim Yas?n-i ?erif'i Allah'a y?nelerek tam bir itikad ile korusa ge?mi? günahlar? affolunur. Onu ?lülerinizin yan?nda okuyunuz.""-Yas?n-i ?erif'i bir defa okuyan kimse kur'an'? on defa hatmetmi? gibidir.""-Yas?n Suresi'ni sabahleyin okuyan, ak?ama kadar ferah i?inde olur. ak?amleyin okuyan da sabaha kadar ferah i?inde olur" (el-?tkan)"-Yas?n-i ?erif'i ?ok?a okuyunuz; ?ünkü onda on bereket vard?r.1. Onu a? olan biri okursa mutlaka doyar.2. ??plak ki?i okursa, mutlaka s?rt?na giyecek bir elbise bulur

3. Bir bekar okursa mutlaka evlenir.4. Korkan kimse okursa, korktugundan emin olur;

5. Dünya isinden üzülenin üzüntüsü zail olur;

【免費體育競技App】Yasin-APP點子

6. Yolculuk halinde olan, yol s?k?nt?s?ndan kurtulur;

7. Kayb? olan, kaybetti?ine kavu?ur;

8. Bir ?lünün ruhuna okunursa muhakkak azab? hafifler.9. Susuz okudu?unda, susuzlugunu giderir;

【免費體育競技App】Yasin-APP點子

10. Hasta okudu?unda, eceli gelmemi?se, ?ifa bulur."Sure Yasin Uyghurche Terjimisi - Quran - Kuran - Quran Kerim - Yasin - Yaseen - Islam - Din - Muslim - Musulman - Uyghur - Uygur - Uighur - Urumqi - Xinjiang - Islamiyet - Tepsir - Terjime - Appislam - Islamic Apps - Islam App - Saalah - iazkar - Mosque - Qibla - Namaz - appislam - islam - dinimiz - muslim - islami - zikir

【免費體育競技App】Yasin-APP點子

免費玩Yasin APP玩免費

免費玩Yasin App

Yasin APP LOGO

Yasin LOGO-APP點子

Yasin APP QRCode

Yasin QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-01-14