Yatzit

【免費休閒App】Yatzit-APP點子

Det populära spelet Yatzy i mobilt format, helt på svenska.

【免費休閒App】Yatzit-APP點子

Perfekt på utflykten när man vill ha något att fördriva tiden med.

【免費休閒App】Yatzit-APP點子

Fungerar för en till 99 spelare.

Appen gjordes som ett projektarbete på IT-Gymnasiet i Skövde.

Hittar ni buggar, eller har förslag på förbättringar?

Gå till www.reddit.com/r/Raful och berätta!

免費玩Yatzit APP玩免費

免費玩Yatzit App

Yatzit APP LOGO

Yatzit LOGO-APP點子

Yatzit APP QRCode

Yatzit QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.7
App下載
免費
1970-01-012015-04-20