Yds

【免費教育App】Yds-APP點子

Yds sınavına yönelik ingilizce kelime uygulaması

★ Toplamda 40.000 den fazla ingilizce kelime içerir.

★ Her bir testte 20 kelime sorulan sınırsız sayıda test içerir

★ Her bir testte kolay,orta ve zor kelimeler bulunmaktadır.

★ Uygulama içerisinde ingilizce-türkçe bir sözlük bulundurur.

★ Kelime kartları ile çalışma özelliği bulundurur.

★ Kelime kartlarında bildiğiniz kelimeleri işaratleyebilirsiniz.

【免費教育App】Yds-APP點子

★ İnternet gerektirmez

★ Uygulamayı faydalı bulduysanız daha fazla kişiye ulaşabilmesi için lütfen yorum ekleyiniz veya puan veriniz.

★ Görüş öneri ve yapıcı eleştiriler için: probilim@gmail.com

【免費教育App】Yds-APP點子

【免費教育App】Yds-APP點子

【免費教育App】Yds-APP點子

【免費教育App】Yds-APP點子

免費玩Yds APP玩免費

免費玩Yds App

Yds APP LOGO

Yds LOGO-APP點子

Yds APP QRCode

Yds QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.8
App下載
免費
1970-01-012015-04-23