YoncaBT-MasterMR

【免費商業App】YoncaBT-MasterMR-APP點子

Master Meter Reading (MasterMR)

Elektrik-Su-Doğalgaz idareleri için sayaç okuma süreçlerinin yönetilebildiği mobil platformdur. Barkod ile okuma,fotoğraf çekme, koordinat verilerinin saklanması gibi fonksiyonları ile yönetimi kolay bir yapı sunulmaktadır. Son endeks verisinin alınması ile ihbarname anlık olarak üretilebilmektedir.

Uygulama senkronizasyon mantığı ile çalışmaktadır. İnternetin olmadığı ortamlarda da uygulama çalışabilmekte interneti ilk bulduğu anda üzerindeki bilgileri göndermekte ve alabilmektedir.

【免費商業App】YoncaBT-MasterMR-APP點子

【免費商業App】YoncaBT-MasterMR-APP點子

免費玩YoncaBT-MasterMR APP玩免費

免費玩YoncaBT-MasterMR App

YoncaBT-MasterMR APP LOGO

YoncaBT-MasterMR LOGO-APP點子

YoncaBT-MasterMR APP QRCode

YoncaBT-MasterMR QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
0.1.31
App下載
免費
1970-01-012015-04-22