Zákony pre ľudí

【免費商業App】Zákony pre ľudí-APP點子

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. pri príležitosti 25. výročia svojho založenia spustila aplikáciu Zákony pre ľudí ZADARMO. Aplikácia je určená pre androidy.

Aplikácia Zákony pre ľudí umožňuje prístup k všetkým právnym predpisom Zbierky zákonov SR od roku 1945 v účinnom „konsolidovanom“ znení. Okrem aktuálnych verzií právnych predpisov aplikácia ponúka zoznam verzií právnych predpisov s dátumom účinnosti a číslom príslušnej novely.

Dostupné je aktuálne účinné znenie, predchádzajúce znenie, budúce znenie (ak existuje) a pôvodné (vyhlásené) znenie.

Všetky predpisy je možné vyhľadávať podľa čísla, názvu alebo ľubovoľného textu.

Do záložky „Obľúbené“ je možné umiestniť často používané predpisy.

Záložka „Vybrané“ umožňuje prístup k 25 najpoužívanejším predpisom používaným v aplikácií Zákony pre ľudí.

Aplikácia umožňuje porovnanie dvoch konsolidovaných znení predpisu farebným podfarbením tzn.:

• svetlo červené podfarbenie označuje pôvodné ustanovenie

• svetlo zelené podfarbenie označuje nové ustanovenie

• červenou zvýraznený a preškrtnutý text označuje pôvodný text ustanovenia, ktorého sa dotýka zmena

• sýtou zelenou zvýraznený text označuje nové znenie ustanovenia

Poznámka: služba porovnávania časových verzií je bezplatná do 30. 6. 2015

v. 1.4.1

【免費商業App】Zákony pre ľudí-APP點子

【免費商業App】Zákony pre ľudí-APP點子

【免費商業App】Zákony pre ľudí-APP點子

【免費商業App】Zákony pre ľudí-APP點子

【免費商業App】Zákony pre ľudí-APP點子

【免費商業App】Zákony pre ľudí-APP點子

【免費商業App】Zákony pre ľudí-APP點子

【免費商業App】Zákony pre ľudí-APP點子

【免費商業App】Zákony pre ľudí-APP點子

【免費商業App】Zákony pre ľudí-APP點子

【免費商業App】Zákony pre ľudí-APP點子

【免費商業App】Zákony pre ľudí-APP點子

【免費商業App】Zákony pre ľudí-APP點子

【免費商業App】Zákony pre ľudí-APP點子

【免費商業App】Zákony pre ľudí-APP點子

【免費商業App】Zákony pre ľudí-APP點子

【免費商業App】Zákony pre ľudí-APP點子

免費玩Zákony pre ľudí APP玩免費

免費玩Zákony pre ľudí App

Zákony pre ľudí APP LOGO

Zákony pre ľudí LOGO-APP點子

Zákony pre ľudí APP QRCode

Zákony pre ľudí QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.4.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-22