Zespół Szkół Łączności Poznań

【免費教育App】Zespół Szkół Łączności Poznań-APP點子

Oficjalna aplikacja Zespół Szkół Łączności w Poznaniu. Znajdziecie w niej dostęp do szerokich informacji o ofercie edukacyjnej szkoły i ważnych terminach - m.in. drzwi otwartych. Będziecie mogli wirtualnie zwiedzić naszą szkołę bezpośrednio ze swojej komórki. Zapraszamy!!

【免費教育App】Zespół Szkół Łączności Poznań-APP點子

【免費教育App】Zespół Szkół Łączności Poznań-APP點子

【免費教育App】Zespół Szkół Łączności Poznań-APP點子

免費玩Zespół Szkół Łączności Poznań APP玩免費

免費玩Zespół Szkół Łączności Poznań App

Zespół Szkół Łączności Poznań APP LOGO

Zespół Szkół Łączności Poznań LOGO-APP點子

Zespół Szkół Łączności Poznań APP QRCode

Zespół Szkół Łączności Poznań QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.4
App下載
免費
1970-01-012015-03-11