Zlín

【免費旅遊App】Zlín-APP點子

Mobilní aplikace slouží pro turisty, kteří město navštěvují poprvé a mají díky této unikátní aplikaci možnost poznat krásy města a jeho nejbližšího okolí, tak pro občany, kteří ve městě žijí, zajímají je kulturní akce, informace o zajímavostech a dění obecně.

Tento ucelený soubor různých informačních kanálů tak v sobě agreguje několik webových portálů, informační středisko, městkou úřední desku, plochu pro vylepování plakátů s úředními informacemi, turistického průvodce, platební automat a další funkce každodenního použití.

Turista

- nabízí přehled o jednotlivých památkách ve městě (audio nahrávka, informace, kde se památka nachází, jak se k ní dostane, rezervace prohlídky)

- doporučené turistické trasy

- užitečné informace o městě (kde nalezne potřebné služby jako WC, infocentra, ... )

- seznam akcí, které se budou ve městě konat (spolupráce s interním kalendářem)

Občan

- kontakty na jednotlivé úředníky

- posílat podněty

- informace o životních situacích

- rezervace termínů na úřadě

- placení parkování přes SMS

- placení jiných poplatků (popelnice, …)

Toto je demoverze aplikace. Ve Vašem městě hledáme spolupracovníka na další rozvoj aplikace. Kontaktujte nás na emailu vývojáře. V příštích verzích můžete očekávat následující funkcionalitu:

【免費旅遊App】Zlín-APP點子

- pracuje offline, i když nebudete mít připojení k internetu můžete plně využívat veškeré funkce aplikace

- rychlá aktualizace dat bez nutnosti dodatečné aktualizace aplikace

- jednotlivé turistické objekty můžou obsahovat audio nahrávky, které jsou spuštěny na pozadí a můžete při poslouchání výkladu například fotit památku

- QR čtečka pro snadné získání informací o památce

- libovolné jazykové mutace

- možnost rezervace termínu prohlídky památky

- placení parkovného pomocí SMS zprávy (evidence zaplacených lístků, evidence vozidel pro snadnou platbu)

- možnost podávání podnětů pro město

- kontakty na zaměstnance a zastupitele města

- seznam životních situací s možností rezervace, platby poplatků online, navigace na úřady

- seznam akcí které se ve městě budou konat a jejich případná synchronizace s vaším kalendářem

- možnost placení ostatních právních poplatků

【免費旅遊App】Zlín-APP點子

- rychlé získávání informací z města

【免費旅遊App】Zlín-APP點子

免費玩Zlín APP玩免費

免費玩Zlín App

Zlín APP LOGO

Zlín LOGO-APP點子

Zlín APP QRCode

Zlín QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.5
App下載
免費
1970-01-012015-03-09