clicker for android

【免費工具App】clicker for android-APP點子

Aquesta aplicació , et servira per ensinistra el teu gos amb el mètode de el clicker , amb un simple botonet , podràs fer que el teu gos faci el que tu vulguis que faci , tan si el vols ensenyar a seure quant tu vols o que vingui , quant esta distret mirant una botifarra .

Tem afegit dos enllaços per que puguis saber com ensinistra el teu gos en cas que no sàpigues ensinistrar amb el mètode del clicker a l'apartat de settings de la aplicació

I si veus que es util , si us plau, comparteix la aplicació amb els teus amics

Com mes gent la coneix, mes gossos feliços i haura en el mon i amos encantats de que no els hi destrossin casa seva ni altres alternatives.

【免費工具App】clicker for android-APP點子

【免費工具App】clicker for android-APP點子

【免費工具App】clicker for android-APP點子

【免費工具App】clicker for android-APP點子

免費玩clicker for android APP玩免費

免費玩clicker for android App

clicker for android APP LOGO

clicker for android LOGO-APP點子

clicker for android APP QRCode

clicker for android QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11